20-12-17

Handdruk op samenwerking

Paswerk en Van der Tol gaan samenwerken op het gebied van hoveniersactiviteiten.

Hiervoor is vandaag een overeenkomst getekend. Voor Van der Tol biedt deze samenwerking een mogelijkheid om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor Paswerk levert de samenwerking zekerheid op dat haar medewerkers vakkundige aansturing krijgen in een professionele setting.

Terug