DE KLIMAATBESTENDIGE STAD

Nieuws

14-01-20 Een strand boven op het dak?

Dat kan! En wij gaan het realiseren volgend jaar op het zeer imposante en multifunctionele gebouw Jonas (IJburg Amsterdam).

Lees verder 

10-01-20 Volle kracht vooruit

Met volle kracht vooruit! Dat was de strekking van de nieuwjaarsspeech van onze directeur Olivier Copijn.

Lees verder 

07-01-20 Mooi jaaroverzicht

Weer een stap dichterbij onze klimaatbestendige ECOstad van de toekomst.

Lees verder 

CORONAVIRUS

Het coronavirus laat Van der Tol ook niet onberoerd, in het kort willen wij toelichten hoe wij daar mee om gaan. Ons beleid is erop gericht om onze dienstverlening zoveel mogelijk te laten doorgaan. Onze medewerkers zijn uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen en de adviezen van GGD en RIVM. Zij letten extra op hygiëne, en houden afstand van elkaar en derden.

Updates in adviezen van GGD en RIVM worden dagelijks met onze medewerkers gecommuniceerd. Het kantoor is minimaal bezet en werkt grotendeels vanuit huis. Overleggen vinden online of telefonisch plaats. In de basis zijn wij onveranderd goed bereikbaar.

Gelukkig ondervinden wij een constructieve houding bij onze klanten en partners, het is van belang dat de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden, indien dat in alle redelijkheid mogelijk is. Samen komen we deze crisis door!

Met deze maatregelen kunnen wij onze dienstverlening voorlopig voortzetten, met oog voor uw gezondheid en die van onze mensen. Mocht u vragen hebben, twijfel niet en laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst.

COVID-19 Van der Tol update

CORONAVIRUS

Het coronavirus laat Van der Tol ook niet onberoerd, in het kort willen wij toelichten hoe wij daar mee om gaan. Ons beleid is erop gericht om onze dienstverlening zoveel mogelijk te laten doorgaan. Onze medewerkers zijn uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen en de adviezen van GGD en RIVM. Zij letten extra op hygiëne, en houden afstand van elkaar en derden.

Updates in adviezen van GGD en RIVM worden dagelijks met onze medewerkers gecommuniceerd. Het kantoor is minimaal bezet en werkt grotendeels vanuit huis. Overleggen vinden online of telefonisch plaats. In de basis zijn wij onveranderd goed bereikbaar.

Gelukkig ondervinden wij een constructieve houding bij onze klanten en partners, het is van belang dat de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden, indien dat in alle redelijkheid mogelijk is. Samen komen we deze crisis door!

Met deze maatregelen kunnen wij onze dienstverlening voorlopig voortzetten, met oog voor uw gezondheid en die van onze mensen. Mocht u vragen hebben, twijfel niet en laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst.

 WATERBEHEER

Oplossingen voor effectief water(her)gebruik

In ons land valt gemiddeld 700 tot 900 mm neerslag per jaar. De verwachting is dat de hoeveelheid gelijk blijft, maar dat de verdeling van de neerslag verandert. Hierdoor zal de wateroverlast steeds meer toe nemen. Met onze ECOstad aanpak hebben wij voor de stad en uw terrein direct oplossingen voorhanden.

Regenwatermanagement op grote
én kleine schaal

De oplossingen voor uw waterproblemen / vraagstukken   

Oplossingen voor effectief water(her)gebruik

In ons land valt gemiddeld 700 tot 900 mm neerslag per jaar. De verwachting is dat de hoeveelheid gelijk blijft, maar dat de verdeling van de neerslag verandert. Hierdoor zal de wateroverlast steeds meer toe nemen. Met onze ECOstad aanpak hebben wij voor de stad en uw terrein direct oplossingen voorhanden.

De oplossingen voor uw waterproblemen / vraagstukken   

 BIODIVERSITEIT

Laat de biodiversiteit van flora en fauna groeien

Wereldwijd staat de rijkdom aan planten en dieren onder druk. Soorten sterven uit omdat hun geschikte leefomgeving steeds kleiner wordt. Binnen ECOstad grijpen wij alle kansen aan om planten en dieren, juist ook in de stad, een thuis te geven. Hierdoor creëren wij samen met onze klanten leefbaarheid voor alle gebruikers van de stad; planten, dieren én mens.

Groen in de hoofdrol loont direct

Wat betekent biodiversiteitontwikkeling voor u   

Laat de biodiversiteit van flora en fauna groeien

Wereldwijd staat de rijkdom aan planten en dieren onder druk. Soorten sterven uit omdat hun geschikte leefomgeving steeds kleiner wordt. Binnen ECOstad grijpen wij alle kansen aan om planten en dieren, juist ook in de stad, een thuis te geven. Hierdoor creëren wij samen met onze klanten leefbaarheid voor alle gebruikers van de stad; planten, dieren én mens.

Wat betekent biodiversiteitontwikkeling voor u   

 SICK BUILDING SYNDROME

Creëren van gezond binnenklimaat

Onderzoeken wijzen uit dat door het toepassen van het juiste groen in een werkomgeving onder andere prestaties 20% tot 40% verbeteren en ziekteverzuim afnemen. Daarnaast versnelt groen ook het genezingsproces bij patiënten in een zorginstelling en ziekenhuis. Met onze ECOstad binnenklimaatoplossingen worden deze onderzoeksresultaten ook voor u realiteit.

Gezonder binnen(werk)klimaat
direct meetbaar

Het resultaat van een gezond binnenklimaat   

Creëren van gezond binnenklimaat

Onderzoeken wijzen uit dat door het toepassen van het juiste groen in een werkomgeving onder andere prestaties 20% tot 40% verbeteren en ziekteverzuim afnemen. Daarnaast versnelt groen ook het genezingsproces bij patiënten in een zorginstelling en ziekenhuis. Met onze ECOstad binnenklimaatoplossingen worden deze onderzoeksresultaten ook voor u realiteit.

Het resultaat van een gezond binnenklimaat   

 URBAN HEAT ISLAND EFFECT

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stad

Een integrale aanpak met groen maakt het mogelijk om het Urban Heat Island Effect (opwarming van de stad) tegen te gaan. Groen heeft een temperatuurverlagende werking en door het toe te passen op uw terrein en/of dak en zelfs gevel, biedt u ook weerstand tegen dit effect. Daardoor dragen wij gezamenlijk bij aan onze klimaatbestendige stad.

Iedereen gebaat bij leefbare
klimaatbestendige stad

Opwarming van de stad samen tegengaan   

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stad

Een integrale aanpak met groen maakt het mogelijk om het Urban Heat Island Effect (opwarming van de stad) tegen te gaan. Groen heeft een temperatuurverlagende werking en door het toe te passen op uw terrein en/of dak en zelfs gevel, biedt u ook weerstand tegen dit effect. Daardoor dragen wij gezamenlijk bij aan onze klimaatbestendige stad.

Opwarming van de stad samen tegengaan   

 WELL-BEING

De positieve invloed van groen op het leefklimaat

Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad én voor de leefbaarheid voor de inwoners. Onze ECOstad is een stad waar mensen gezond en gelukkig wonen, werken en recreëren. Samen met de bewoners en andere stakeholders werken wij aan de klimaatbestendige stad.

Groen draagt bij aan sociale
cohesie

Samen uitvoerbare plannen maken voor de duurzame stad   

De positieve invloed van groen op het leefklimaat

Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad én voor de leefbaarheid voor de inwoners. Onze ECOstad is een stad waar mensen gezond en gelukkig wonen, werken en recreëren. Samen met de bewoners en andere stakeholders werken wij aan de klimaatbestendige stad.

Samen uitvoerbare plannen maken voor de duurzame stad